Mladen Tutavac - Akademski Profesor

Naslovna
巌votopis
Operni repertoar
VST Orkestar
VST Orgulje
Video snimke nastupa

M. Musorgski: Noć na pustoj gori (arr. M. Brekalo)

Sa koncerta tambura歬og orkestra "Strossmayer" (orkestra Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku) 25. IV 2019.
Dirigent - doc.art. Mladen Tutavac

Davor Bobić: "Molto Baranja" za tambura歬i orkestar

Sa koncerta tambura歬og orkestra "Strossmayer" (orkestra Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku) 25. IV 2019.
Dirigent - doc.art. Mladen Tutavac

J. Strauss jr. (arr.T.Ranogajec) - Uvertira operete "奿歮i"

Snimka koncerta tambura歬og orkestra "Strossmayer" (orkestra Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku)
u parku kralja P. Kre歩mira IV, 11. VI 2020.
Dirigent: doc. art. Mladen Tutavac

Zequinha de Abreu - F. Novosel: Tico tico no Fuba

Snimka koncerta tambura歬og orkestra "Strossmayer" (orkestra Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku)
u parku kralja P. Kre歩mira IV, 11. VI 2020.
Dirigent: doc. art. Mladen Tutavac